Opatství Nový Dvůr, ČR

Jak vypadá život v klášteře? Odpovídají sami mniši

Mnišský život v Novém Dvoře

Denní režim

Řehole svatého Benedikta a cisterciácká tradice v sobě vyváženě pojí společný život a nezávislost, práci a modlitbu, chudobu, avšak nikoli nouzi, ticho, prostor a přísnou samotu, jež umožňují směřovat k Bohu v bratrské atmosféře.

S určitými obměnami v závislosti na ročním období vstávají mniši v Novém Dvoře ve 3.00.

Ve 3.15 začíná noční oficium (matutinum), které trvá přibližně hodinu. Po něm následuje půlhodina tiché osobní modlitby.

Od 5 do 6.15 se bratři věnují četbě (lectio divina); někteří z nich si jdou ještě odpočinout.

V 6.15 se komunita shromažďuje v kapitule k četbě Řehole; otec převor kláštera doprovází každý druhý den Řeholi svatého Benedikta vlastním komentářem a aplikuje ji na soudobé potřeby a situace.

V 6.30 následuje po kapitule modlitba ranních chval a mše svatá.

Čas od 8 do 9.00 je vyhrazen modlitbě nebo četbě; někteří bratři již začínají pracovat.

V 9.00 se komunita schází k dopolednímu oficiu (tercie). Po tercii se všichni bratři, kněží i nekněží, rozcházejí do práce.

Ve 12.00 se komunita modlí polední oficium (sexta); následuje společný oběd a chvíle odpočinku, modlitby nebo četby.

Ve 14.00 se bratři shromáždí k odpolednímu oficiu (nóna).

Od nóny do nešpor, které začínají v 17.30, se mniši opět věnují manuální práci. Půlhodina před nešporami je vyhrazena osobní modlitbě.

Po nešporách následuje chvíle osobní modlitby a večeře.

Kolem 19.10 se bratři scházejí ke společné četbě (čtení před kompletářem); někdy je tento čas věnován čištění zeleniny (porcování), jindy procvičování zpěvu.

V 19.30 se komunita modlí kompletář, závěrečnou modlitbu dne, která je zakončena zpěvem Zdrávas Královno (Salve Regina), „vznešené antifony“, jak ji nazývali ve středověku. Mniši ze Cîteaux zpívají tento chalozpěv k poctě Panny Marie každý večer již od dvanáctého století.

Zdrávas, Královno,
Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k Tobě vzdycháme,
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó Milostivá,
ó přívětivá,
ó přesladká Panno, Maria!

Kolem 20. hodiny udělí převor kláštera všem bratřím své požehnání; nastává velké mlčení (silentium) a čas spánku.

Mnišská práce

Mnišská práce
Cisterciácký mnich je cenobita. Ideál důvěrného společenství s Bohem žije uprostřed svých bratří. Tak jako jej manuální práce pevně poutá ke konkrétním věcem, upřímný bratrský život, který požaduje svatý Benedikt a tradice Cîteaux, jej zavazuje k životu v lásce.

Je málo lidských skupin, které by ve své nesourodosti vytvářely tak jednotné společenství jako mniši. Do kláštera je nepřivedly ani spřízněnost, ani vzájemná volba, ani pokrevní pouta. Přišli sem se svými rozdíly a na první pohled se sešli zcela náhodně. Celý život tráví jeden vedle druhého a vytvářejí tak pestrou paletu lidí, kteří se liší téměř vším: věkem, sociálním původem, povahou i nadáním. Jediné, co je předem spojuje, je cíl, ke kterému společně směřují – ale to už samo o sobě znamená mnoho. Ještě dříve než se mnišské společenství stane místem bratrských vztahů, je podle Řehole místem duchovního boje. Zůstává-li takový boj často očím neviditelný, vždy je něčím osobním a společný všem. Ne že by snad byl pro všechny stejný, ale každý mu musí čelit sám za sebe.

„Budou-li bratři nuceni nezbytností nebo chudobou sami pracovat na sklizni úrody, nebudou se vůbec rmoutit; tehdy budou skutečnými mnichy, když budou žít z práce svých rukou podle příkladu našich otců a apoštolů. Nicméně ať se vše děje umírněně s ohledem na slabé.“

Řehole svatého Benedikta, kapitola 48.

„Klášter musí být pokud možno vybaven tak, aby v něm bylo vše nezbytné. Tak mniši nebudou potřebovat vycházet ven, což pro jejich duše není vůbec příznivé.“

Řehole svatého Benedikta, kapitola 66.

Mniši pracují zpravidla každý sám anebo v malých skupinkách. Nic je neodlišuje od jejich blízkých sousedů: ani pracovní oděv – montérky, ani stroje, kterých užívají, a nakonec ani starosti o výdělek… kromě nakrátko ostříhaných vlasů, jež jsou vidět, když nadzvednou svůj slamák. Za tímto všedním zjevem však zůstává nedotčen ideál prvních mnichů, kteří se při práci modlili. Z tohoto důvodu, pokud to ovšem dovoluje ekonomická situace, se mniši snaží věnovat především zemědělským pracím.


Porč nakupovat produkty z Nového Dvora?

JSME VÝROBCI

Tradičně, každý klášter našeho řádu se musí uživit prací svých mnichů. Na Novém Dvoře chováme ovce, hospodaříme v lese, jehož dřevním odpadem pak zásobujeme naši kotelnu, vyrábíme hořčici a přírodní kosmetiku. Připravujeme výrobu sladkých pomazánek.

JSME VÍC NEŽ VÝROBCI

Do naší práce vkládáme víc než čistou profesionalitu. Tak jako manuální práce mnicha pevně poutá ke konkrétním věcem, upřímný bratrský život, který požaduje svatý Benedikt a tradice Cîteaux, jej zavazuje k životu v lásce. Proto svědomitost, odpovědnost a láska k řemeslu byly vždy pečetí mnišských výrobků.

KVALITA SUROVIN A VÝROBKŮ

Pro každý z našich výrobků vybíráme ty nejkvalitnější suroviny. Ony jsou základním předpokladem přirozené trvanlivosti výrobků a možnosti vyloučení chemických konzervantů. Tato přirozená trvanlivost je jedním z námi sledovaných hlavních kritérií. Opírá se o úzké spojení tradice řemesla s moderními technologiemi.

ETIKA

Při nákupu mnišských výrobků víte komu a k čemu jsou vaše peníze určeny. Podporujete tak konkrétní komunitu mnichů, skromně žijících ze své práce. Část těchto prostředků je určena pro sociální projekty, na kterých se mniši dlouhodobě podílejí.

Jak nakládat s našimi produkty.

HOŘČICE

Hořčice je produkt, který se s plynoucím časem vyvíjí a dozrává. Na začátku je velmi ostrá. S přibývajícími měsíci zrání ostrost klesá a zároveň se postupně rozvíjí harmonie chuti. I když se chutě různí, můžeme říct, že chuťově je hořčice nejvyváženější zhruba 4-5 měsíců od výroby. Někteří klienti si nechávají „dozrát“ hořčici doma, aby odpovídala co nejvíce jejich chuti.

Hořčici skladujte při teplotách od 1°C do 20°C. Chraňte ji před přímým slunečním světlem. Dlouhodobým působením světla se mění jak její barva, tak i její chuť. Po otevření uchovejte v chladu.

ZAVAŘENINY A ŽELÉ

Zavařeniny a želé uchovávejte při běžné pokojové teplotě. Také je dobré je chránit před přímým slunečním světlem. Po otevření uchovejte v chladu.

Něco více o řadě Biogamme.

Mniši z Opatství Nový Dvůr se již po několik let zabývají přípravou přírodní kosmetiky. Řemeslná výroba v malých objemech a to samotnými mnichy, tradice utvářená z generace na generaci předávanými zkušenostmi a spojená s využitím moderních poznatků péče o pokožku, vysoká náročnost na kvalitu práce a samotného výrobku jsou hodnoty, které jsou vám nabízeny.

Přírodní kosmetika z řady Biogamme® je připravována s co největším ohledem k pokožce a životnímu prostředí. Nejsou v ní použity ani parabeny a ani chemická parfemace. Při její přípravě je naší snahou dát prostor tradicí osvědčeným rostlinám, náležejícím k přírodnímu dědictví českých zemí.

Přírodní kosmetika z řady Biogamme® vám neslibuje „zázračnou“ účinnost. Nezaměřuje se na komerčně lákavé tendence, ale jejím cílem je dát co nejpřiměřenější odpovědět na skutečné potřeby člověka, lidského těla a to s maximální účinností, kterou přírodní suroviny nabízí.

Kromě úzce specializovaných výrobků je vhodná jak pro ženy, tak i pro muže.

Obaly jsou ekologické a recyklovatelné.

Výrobky řady Biogamme® jsou opatřeny certifikátem mezinárodně působícího akreditovaného inspekčního orgánu ECOCERT Greenlife podle kritérií Ecocert dostupných na cosmetics.ecocert.com

Přísady označené "*" pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství.

Labora s.r.o. je členem francouzské asociace COSMEBIO, která sdružuje výrobce přírodní a bio kosmetiky.

Jak používat přírodní kosmetiku.

Všeobecné rady pro uživatele přírodní a bio kosmetiky:

Výrobky řady Biogamme® obsahují velké množství přírodních výtažků a složek, a proto na ně nemusí pokožka, navyklá na běžné produkty, ihned správně reagovat. Proto doporučujeme těm, kdo mají velmi citlivou pokožku, aby je nejdříve vyzkoušeli například na vnitřní straně paže, kde kůže je stejně citlivá jako na tváři.

Jejich působení se může projevit s určitým časovým zpožděním. I když jsou to produkty účinné, obvykle se první výsledky projeví až po určité době, vydrží však déle. To se týká zejména krému.

Zobrazit 6 15 30 45 vše
Dear friends!

Unfortunately, your browser does not support modern technology used on our website.

Please refresh your browser by downloading it on the links below or contact your system administrator serving your computer.

Internet Explorer

от Microsoft

Chrome

от Google

Safari

от Apple

Opera

от Opera Software

Firefox

от Mozilla